Szachowy Uniwersytet

MENU

GALERIE ZDJĘĆ

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

Informacje

Wpisowe
Składka klubowa
Rejestracja w Polskim Związku Szachowym
Licencja szachowa
Legitymacja szachowa

Wpisowe

Wpisowe wynosi 60 złotych. Jest to opłata jednorazowa dla nowych członków. Osoby, które kontynuują szkolenie nie płacą ponownie tej kwoty.

Składka klubowa

Składka klubowa płacona jest miesięcznie w równych ratach po 92 złote. Można także zapłacić składkę z góry jednorazowo całą lub w kilku ratach.

W przypadku przystąpienia do klubu po dziesiątym września, składka jest zmniejszana proporcjonalnie, pierwsza rata miesięczna jest pomniejszana. Przykładowo, dziecko, które zapisze się do klubu w połowie października, płaci składkę za październik 46 złotych, następne po 92 złote.

Rodzice nie mają prawa potrącania składki rocznej z żadnych powodów (choroba, liczba zajęć w miesiącu, itp.), ponieważ w pierwszej kolejności, skutkuje to utratą przywilejów, które są opisane poniżej. Dziecko nie będzie uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach oraz będzie płacić wpisowe do organizowanych przez nas turniejów.

W ramach składki zapewniamy udział w turniejach klubowych, zajęciach szkolnych oraz w zajęciach sobotnich w SP 246. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich zajęciach i w turniejach.

Składka płatna jest do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca przez dziesięć miesięcy od września do czerwca (z pominięciem lipca i sierpnia) na Konto Bankowe Sekcji Szachowej.

Numer konta:
93 2130 0004 2001 0692 3973 0001

Bank: Volkswagen Bank Polska S.A

adres odbiorcy:
Fundacja "23"
01-853 Warszawa
ul. Starej Baśni 10/54

Tytuł przelewu należy zacząć słowami "Składka klubowa", następnie podać okres, za który opłacana jest składka, imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły, do której uczęszcza.

Uwaga! Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości połowy składki. Jeżeli dwoje dzieci uczęszcza na zajęcia, to za drugie dziecko składka wynosi 46 złote, czyli za dwoje dzieci - 138 złote miesięcznie. Każda następna siostra i każdy następny brat jest zwolniony ze składki. Oznacza to, iż trójka (czwórka i więcej) rodzeństwa, która uczęszcza na treningi szachowe, płaci składkę w wysokości 138 złotych.

W przypadku zgłoszenia przez rodziców (nie przez dzieci) rezygnacji z zajęć szkoleniowych, należy zapłacić składkę za miesiąc, w którym zastąpiło zakończenie szkolenia, natomiast składki za pozostałe miesiące do czerwca włącznie są umarzane.
powrót na górę

Rejestracja w Polskim Związku Szachowym

Przynależność klubowa ewidencjonowana jest przez Polski Związek Szachowy.
Zgłoszenie składa się do Mazowieckiego Związku Szachowego. Następnie umieszczane jest w Centralnym Rejestrze Szachowym. Mazowiecki Związek pobiera jednorazową opłatę 10 zł za rejestrację nowego zawodnika, lub 30 zł przy zmianie barw klubowych.
Dotyczy to zawodników poniżej rankingu 2000 (w tym początkujących).
Rejestracja nie jest obowiązkowa.
Odbywa się na specjalnych kartach zgłoszeniowych i jest zapisywana w centralnym rejestrze. Wykonywana jest przy zapisie do klubu sportowego i przy zmianie barw klubowych.

Wszystkie formalności załatwia klub.
powrót na górę

Licencja szachowa

Do udziału w zawodach szachowych wymagana jest licencja szachowa, którą wydaje Polski Związek Szachowy na wniosek Związku Mazowieckiego.

Mazowiecki Związek pobiera jednorazową opłatę 30 zł za wydanie licencji, która jest ważna przez całą karierę szachową.
Do wniosku o licencję należy dołączyć 2 zdjęcia.

Licencja jest niezbędna dopiero do udziału we współzawodnictwie sportowym, więc można ja wyrobić w dowolnym, także póŸniejszym okresie.

Licencja jest imiennym dokumentem ze zdjęciem - przypomina legitymację szkolną.

Formalności związane z licencją szachową koordynuje Piotr Kaczorowski.
powrót na górę

Legitymacja szachowa

Legitymację szachową wystawia się zawodnikom zarejestrowanym. Druk książeczki szachowej kosztuje 12 zł.

W legitymacji szachowej zapisuje się zdobyte kategorie szachowe, uprawnienia sędziowskie i szkoleniowe, okazuje się ją przed zawodami.

Do wystawienia legitymacji niezbędne jest zdjęcie.

Obecnie legitymacja szachowa specjalnie nie jest do niczego potrzebna. Wszystkie niezbędne dane zawiera Centralny Rejestr Polskiego Związku Szachowego.

Weryfikacji danych dokonuje się automatycznie z poziomu programu Chess Arbiter, którym obsługuje się turnieje.

Ostatnia modyfikacja podstrony: 23:12 04.10.2019.

© 2015-2019 Fundacja 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Materiały szkoleniowe
na YouTube
Chcesz wesprzeć Fundację 23?

Numer konta:
93 2130 0004 2001 0692 3973 0001

Bank: Volkswagen Bank Polska S.A

Adres odbiorcy:
Fundacja "23"
ul. Starej Baśni 10/54
01-853 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać "Darowizna na cele statutowe fundacji".

Darowizna na cele pożytku publicznego podlega uldze podatkowej.
Osoby fizyczne mogą odliczyć łączną kwotę nieprzekraczającą 6% dochodu, a przedsiębiorcy (choć nie wszyscy) nawet do 10%.
Dokumentem wymaganym przez Urząd Skarbowy jest dowód wpłaty (lub przelewu) na konto Fundacji.
Więcej na ten temat w artykułach: "Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym PIT" na pit.infor.pl, oraz "Ulgi i odliczenia - Darowizny na cele pożytku publicznego" na www.pit.pl.

POLECANE TURNIEJEdla zaawansowanych
z rankingiem elo


Turnieje YMCA

Turnieje trwają trzy miesiące
jedna partia tygodniowo

Idealne turnieje dla dzieci w trakcie roku szkolnego. Gramy jedną partię w tygodniu przez kolejnych trzynaście tygodni. Do każdej partii można się przygotować i przeanalizować ją przed następną grą. Uczestnicy turnieju mają zbliżoną siłę gry w zakresie 100-200 punktów elo. Turnieje przeznaczone są dla graczy powyżej rankingu międzynarodowego 1400. Rozgrywane są cztery turnieje o przybliżonych średnich rankingach:

– około 1500
rundy we wtorki

– około 1700
rundy w środy

– około 1900
rundy w czwartki

– około 2100
rundy w piątki

Istnieje możliwość rozgrywania partii w inny dzień tygodnia, niż zasadniczy turniej. Można też przekładać partie. Najbliższy turnieju już wkrótce. Zapisy do 4 kwietnia 2016 roku.

dla lekko zaawansowanych
bez rankingu eloOtwarte Mistrzostwa Ursusa Juniorów

19-20 marca, 7 rund, godzina na całą partię. Są osobne turnieje dla dzieci do lat 10 oraz dla dzieci do lat 18.

dla początkujących13 Puchar Burmistrza Targówka

19 marca, 7 rund, kwadrans na partię.

Centrum Sportów Umysłowych

20 marca, 6 rund, pół godziny na partię. Można zdobyć V i IV kategorię szachową. Grupy do lat 9 i do lat 12.